Điều khoản và điều kiện chung

HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

Các Điều Khoản và Điều Kiện sau đây áp dụng cho tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi IOT TECH GLOBAL., dưới danh hiệu TELEBOX, liên quan đến việc bán lại eSIM trả trước.

Các Điều Khoản và Điều Kiện sau đây được cung cấp trên trang web https://www.telebox.vn

TELEBOX chỉ có thể chấp nhận các điều khoản biến thể chỉ trong trường hợp có một thỏa thuận bằng văn bản rõ ràng.

2.MÔ TẢ DỊCH VỤ

2.1. BÁN LẠI eSIM

TELEBOX bán lại các gói eSIM trả trước. Khách hàng đăng ký và mua sim của mình trên trang web https://telebox.vn và/hoặc ứng dụng Telebox. Quá trình thanh toán của chúng tôi được thực hiện thông qua PayPal https://paypal.com, Vnpay và chuyển khoản qua MB Bank với tên giả của thẻ tín dụng của quý khách (Imprint thẻ tín dụng ảo).

2.2. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA TELEBOX

Khách hàng phải chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện Chung để sử dụng dịch vụ của TELEBOX. Khách hàng cung cấp trực tiếp hoặc thông qua người trung gian của nhà cung cấp dịch vụ (Khách sạn, Công ty Du lịch...) trên trình duyệt web tại https://www.telebox.vn các thông tin sau: Tên, Họ, Địa chỉ (địa chỉ thanh toán), Địa chỉ email.

2.3. CAM KẾT CỦA TELEBOX

TELEBOX sẽ cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ chất lượng cho Khách hàng. Tuy nhiên, TELEBOX không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, cung cấp đúng thời hạn, an toàn hoặc không có lỗi.

2.4. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

Trong việc sử dụng Thiết bị hoặc Dịch vụ do TELEBOX cung cấp, Khách hàng không được thực hiện bất kỳ hành động nào: lạm dụng, bất hợp pháp hoặc gian lận; gây ra sự hỏng hóc hoặc thiệt hại cho Mạng.

Khi Khách hàng vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Mục 2.4, TELEBOX có thể đình chỉ việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng. Trong bất kỳ thời kỳ đình chỉ nào, Khách hàng vẫn phải tiếp tục thanh toán tất cả các Chi phí đến hạn theo Thỏa thuận này đối với Dịch vụ bị đình chỉ.

2.5. TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA THIẾT BỊ

Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thiết bị của họ tương thích với eSIM và đã được mở khóa mạng. Tính tương thích của thiết bị có thể phụ thuộc vào nhà mạng và quốc gia xuất xứ, Khách hàng cần kiểm tra danh sách thiết bị tương thích với eSIM được cung cấp tại trang thanh toán.

Bằng việc đánh dấu ô xác nhận rằng thiết bị của Khách hàng tương thích với eSIM, Khách hàng sau đó chịu trách nhiệm cho tính chính xác của thông tin mà họ cung cấp.

Danh sách tương thích eSIM không hoàn chỉnh, có nghĩa là các thiết bị tương thích với eSIM mới được công bố có thể cần được thêm vào.

BẮT ĐẦU, THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng dịch vụ giữa TELEBOX và Khách hàng bắt đầu sau khi hoàn tất đơn hàng tại trang web TELEBOX https://www.telebox.vn hoặc qua ứng dụng TELEBOX.

Việc Kích hoạt eSIM và chấp nhận Chính sách Kích hoạt là trách nhiệm của Khách hàng.

Hợp đồng sẽ chấm dứt nếu Khách hàng không có gói dữ liệu hoạt động hoặc đã xóa eSIM từ thiết bị mục tiêu.

CHI PHÍ VÀ THANH TOÁN

4.1. ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

Các phương thức thanh toán được hỗ trợ cho dịch vụ TELEBOX bao gồm Thẻ Tín dụng/Ghi nợ, PayPal, Google Pay, Apple Pay và MB Bank.

Đơn vị tiền tệ thanh toán là Đô la Mỹ ($) & Việt Nam Đồng(VND).

Giao dịch thẻ tín dụng sẽ được xử lý và bảo mật bởi các nhà cung cấp dịch vụ PayPal https://paypal.com , VNPAY https://vnpay.vn/, MB Bank.

4.2. CHI PHÍ SỬ DỤNG

TELEBOX xác định rằng tất cả các Chi phí đã bao gồm Thuế giá trị gia tăng (VAT) trừ khi có quy định khác.

Khách hàng không có quyền bù đắp bất kỳ yêu cầu nào của mình đối với yêu cầu của TELEBOX, trừ khi các yêu cầu của Khách hàng không bị tranh chấp hoặc đã được xác nhận thông qua quyết định cuối cùng của tòa án.

GIAO HÀNG

Khách hàng sẽ ngay lập tức thấy eSIM đã mua dưới tab "eSIM của Tôi" trên trang web của TELEBOX https://telebox.vn và/hoặc ứng dụng TELEBOX. Khách hàng sẽ nhận được một email xác nhận sau khi mua hàng. Tất cả thông tin để cài đặt eSIM sẽ chỉ có sẵn trên tài khoản TELEBOX của người dùng.

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN / HỦY ĐẶT / SỬA ĐỔI

Khách hàng có quyền yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi eSIM nếu eSIM không thể được cài đặt và sử dụng do vấn đề kỹ thuật từ phía TELEBOX.

6.1. HOÀN TIỀN VÀ HỦY ĐẶT

6.1.1. CHÍNH SÁCH VÀ HƯỚNG DẪN

Yêu cầu hoàn tiền có thể được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày mua hàng khi việc kích hoạt không còn khả dụng sau quá trình sửa lỗi hợp tác chi tiết.

Hợp tác với Khách hàng để giải quyết vấn đề ngay lập tức là điều cần thiết để được hoàn tiền.

Mỗi gói dữ liệu có thời hạn hiệu lực riêng. Không có hoàn tiền nào sẽ được cung cấp cho dữ liệu còn lại khi thời hạn hiệu lực kết thúc.

Bồi thường: Không có hoàn tiền hoặc bồi thường nào sẽ được cấp do các khoản phí từ điện thoại thay thế, thẻ SIM thay thế, nhà cung cấp thay thế, điện thoại khách sạn hoặc các khoản phí khác không liên quan trực tiếp đến tài khoản eSIM TELEBOX của Khách hàng. (Xem phần 7. TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO HÀNH trong Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi)

Mua hàng gian lận: TELEBOX có quyền từ chối bất kỳ hình thức hoàn tiền nào nếu có bằng chứng về lạm dụng, vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi, hoặc bất kỳ hoạt động gian lận nào liên quan đến việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của TELEBOX.

Mua hàng trái phép: Trường hợp sẽ được điều tra và phê duyệt trước khi xử lý hoàn tiền. TELEBOX có quyền đình chỉ bất kỳ tài khoản nào liên quan đến hoạt động gian lận.

Mua hàng tình cờ: Khi Khách hàng cài đặt eSIM, nó sẽ được coi là đã sử dụng. Không có hoàn tiền sẽ được cung cấp.

Sai lệch trong việc tính phí: Nếu Khách hàng hợp lý và tín nhiệm giữa thông qua một hoặc một phần của hóa đơn, Khách hàng phải thông báo cho TELEBOX về sự tranh chấp đó trong vòng mười hai (12) ngày kể từ khi nhận hóa đơn, cung cấp chi tiết về lý do tại sao số tiền trong hóa đơn không chính xác và, nếu có thể, số tiền mà Khách hàng cho là đúng. (Xem chi tiết ở phần 4.2 CHI PHÍ SỬ DỤNG trong Điều Khoản và Điều Kiện)

Thay thế: eSIM mua chỉ với Telemoney kiếm được từ phiếu quà có thể được thay thế trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng.

Lý do khác: Nếu yêu cầu hoàn tiền không thuộc trong phạm vi trên, chúng tôi sẽ điều tra yêu cầu theo từng trường hợp. Nếu hoàn tiền được chấp nhận, có thể áp dụng phí xử lý. Số tiền hoàn lại tối đa mà Khách hàng có thể yêu cầu phải bằng hoặc ít hơn tổng số tiền họ đã thanh toán.

SỬ DỤNG TELEMONEY

Telemoney là hệ thống thưởng điểm tích lũy dành riêng cho TELEBOX, cung cấp 5% hoàn tiền dưới dạng Telemoney vào tài khoản TELEBOX của người dùng.

Khách hàng có thể kiếm Telemoney như là phần thưởng mua hàng khi thanh toán thông qua Thẻ Tín dụng/Ghi nợ, PayPal, Google Pay, Apple Pay và Vnpay.

Khách hàng không thể kiếm Telemoney nếu áp dụng chiết khấu hoặc phần thưởng giới thiệu cho việc mua hàng.

Khách hàng chỉ có thể thanh toán bằng Telemoney cho các giao dịch mua hàng của họ hoặc kết hợp với Thẻ Tín dụng/Ghi nợ, PayPal, Google Pay, Apple Pay và Vnpay.

Trong trường hợp thanh toán kết hợp, phần thưởng Telemoney sẽ tương ứng với số tiền thanh toán qua Thẻ Tín dụng/Ghi nợ, PayPal, Google Pay, Apple Pay và Vnpay.

Mọi Telemoney hiện có trong tài khoản của Khách hàng không thể chuyển đổi thành bất kỳ hình thức tín dụng nào khác.

Mọi giao dịch sử dụng Telemoney sẽ luôn được ghi có vào tài khoản TELEBOX của Khách hàng dưới dạng Telemoney.

Mọi Telemoney đã kiếm được hoặc sẽ được kiếm được trong tài khoản của Khách hàng không thể chuyển sang bất kỳ tài khoản TELEBOX nào khác.

QUY TRÌNH HOÀN TIỀN

Để yêu cầu hoàn tiền, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ của TELEBOX qua trang Liên hệ hoặc gửi tin nhắn đến support@telebox.vn. Vui lòng lưu ý rằng chính sách hoàn tiền của chúng tôi như trên sẽ áp dụng.

Tùy thuộc vào tính chất của vấn đề, Khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin thêm để hỗ trợ yêu cầu hoàn tiền của họ, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình cài đặt thiết bị cho các vấn đề kỹ thuật hoặc chi tiết về tại sao số tiền trong hóa đơn không chính xác và, nếu có thể, số tiền mà Khách hàng cho là đúng, v.v.

Vui lòng tham khảo phần 6.1.2 trong cùng tài liệu này để biết thông tin hoàn tiền liên quan đến vấn đề kỹ thuật.

Khách hàng sẽ có lựa chọn hoàn tiền qua phương thức thanh toán ban đầu hoặc dưới dạng Telemoney được ghi có vào tài khoản của họ. (Xem 6.1.12.6 cho giao dịch bằng Telemoney)

Hoàn tiền đến phương thức ban đầu: Khi một hoàn tiền được chấp nhận và phát hành, có thể mất đến ba mươi (30) ngày làm việc để xuất hiện trên bản sao báo cáo tài khoản tùy thuộc vào ngân hàng.

Ghi có Telemoney: Telemoney sẽ được ghi có ngay lập tức vào tài khoản của Khách hàng.

6.2. SỬA ĐỔI

Các gói dữ liệu eSIM từ TELEBOX được cung cấp "nguyên vẹn" và không có thêm sửa đổi hoặc tùy chỉnh có thể được thực hiện dựa trên yêu cầu cá nhân sau khi đã mua hàng.

TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO HÀNH

TELEBOX không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh do dịch vụ đề xuất không luôn có sẵn. TELEBOX không đảm bảo sẽ luôn luôn có sẵn dịch vụ mạng.

Để yêu cầu thông tin, vui lòng gửi email đến support@telebox.vn