Chính sách Bảo mật

IOT TECH GLOBAL., kinh doanh dưới tên TELEBOX (TELEBOX.VN), nhận thức về sự quan trọng của quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này cho bạn biết thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng nó. TELEBOX có thể thay đổi chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác, theo quyết định duy nhất của nó, như đã thảo luận trong phần ‘9. Thay Đổi Về Chính Sách’ dưới đây. Bằng cách đăng ký một tài khoản hoặc sử dụng hoặc truy cập bất kỳ trang web, ứng dụng, sản phẩm, phần mềm, công cụ, nguồn dữ liệu và/hoặc dịch vụ nào của TELEBOX (tổng hợp gọi là “Dịch Vụ”), bạn hiểu và đồng ý với các điều khoản của chính sách này. Vui lòng đọc chính sách này cẩn thận.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào về quyền riêng tư hoặc việc sử dụng dữ liệu mà chúng tôi chưa giải quyết đầy đủ, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại support@telebox.vn hoặc tìm thông tin thêm trong phần ‘7. Làm Thế Nào Để Người Dùng Thay Đổi Hoặc Cập Nhật Thông Tin’.

TELEBOX cam kết với quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Một số nguyên tắc chính liên quan đến GDPR;

Mục đích rõ ràng: bộ điều khiển phải thông báo cụ thể cho khách hàng về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của họ thông qua việc thu thập chúng. Dữ liệu liên quan: bộ điều khiển chỉ có thể thu thập dữ liệu cần thiết duy nhất cho việc xử lý của họ; đây là nguyên tắc giảm thiểu việc thu thập. Thời hạn lưu trữ: dữ liệu cá nhân phải được lưu giữ đủ thời gian để bộ điều khiển đạt được mục đích của mình; sau thời gian đó, dữ liệu phải được xóa. Quyền của cá nhân: cá nhân có thể thực hiện quyền của họ đối với dữ liệu cá nhân mà bộ điều khiển nắm giữ: truy cập, sửa đổi hoặc xóa.

Thông tin cá nhân nhận dạng

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân nhận dạng khi bạn cung cấp chúng một cách cụ thể và có ý thức, ví dụ khi bạn đăng ký nhận bản tin hoặc trò chuyện, tạo tài khoản, yêu cầu thông tin thêm qua trang liên hệ của chúng tôi, tham gia cuộc khảo sát hoặc bảng câu hỏi và cung cấp thông tin cá nhân như địa chỉ email, tên, số điện thoại hoặc thông tin khác. Theo quy định, thông tin cá nhân nhận dạng bao gồm dữ liệu cá nhân được xác định trong pháp luật áp dụng.

Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho các thực tiễn bảo mật của bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn vào bất kỳ trang web, dịch vụ, ứng dụng, nguồn tài nguyên trực tuyến của bên thứ ba mà Trang web này có thể liên kết hoặc tham chiếu (tổng hợp được gọi là Dịch Vụ Bên Thứ Ba hoặc TPS) mà bạn có thể truy cập thông qua Dịch Vụ. Ví dụ, Dịch Vụ sử dụng Dịch vụ API của Facebook như một TPS, và khi bạn sử dụng nội dung và dịch vụ của Facebook qua Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân theo các Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook, Chính Sách Bảo Mật và Điều Khoản Dịch Vụ API. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của bất kỳ TPS nào. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét kỹ chính sách bảo mật của bất kỳ TPS nào bạn truy cập

TELEBOX không xem xét thông tin cá nhân nhận dạng bao gồm thông tin đã được ẩn danh để không cho phép bên thứ ba xác định một cá nhân cụ thể. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân nhận dạng của bạn để cung cấp dịch vụ, vận hành và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng, thực hiện nghiên cứu và phân tích nhằm cải thiện sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của chúng tôi, và hiển thị nội dung được tùy chỉnh theo sở thích và ưa thích của bạn.

Bạn luôn có quyền chọn không cung cấp thông tin cá nhân nhận dạng, nhưng nếu bạn chọn làm như vậy, một số phần của Dịch vụ có thể không sẵn có cho bạn. Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, bạn đã đồng ý cung cấp thông tin cá nhân nhận dạng của bạn để truy cập vào các dịch vụ. Sự đồng ý này cung cấp cho chúng tôi cơ sở pháp lý theo luật pháp áp dụng để xử lý dữ liệu của bạn. Bạn duy trì quyền rút lại sự đồng ý này bất kỳ lúc nào. Nếu bạn không đồng ý với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách này, vui lòng không sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

1.2. Dữ liệu Cá Nhân Nhạy Cảm

Ngoại trừ đoạn văn bản sau đây, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi và không tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào (ví dụ như số An sinh xã hội, thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc niềm tin khác, sức khỏe, dấu vân tay hoặc đặc điểm di truyền, tiền án tội phạm hoặc hội viên công đoàn) qua Dịch vụ hoặc bất kỳ phương tiện khác gửi cho chúng tôi.

Nếu bạn gửi hoặc tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào cho chúng tôi khi bạn gửi nội dung cho Dịch vụ, bạn đồng ý với việc chúng tôi xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm đó theo chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với việc chúng tôi xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm như vậy, bạn không nên gửi nội dung đó cho chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng ngay cả khi thông tin này được cung cấp, chúng tôi sẽ không lưu trữ chúng ở bất kỳ nơi nào trong hệ thống của chúng tôi.

Thông Tin Không Nhận Dạng Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập và tổng hợp thông tin không nhận dạng cá nhân, đó là thông tin không cho phép bạn được xác định hoặc nhận dạng hoặc sự kết hợp của nó với thông tin khác có sẵn cho bên thứ ba. Thông tin này có thể bao gồm thông tin như trang web đã giới thiệu bạn đến chúng tôi, địa chỉ IP, loại và ngôn ngữ trình duyệt, loại phần cứng, vị trí địa lý và thời gian truy cập. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin điều hướng, bao gồm thông tin về nội dung hoặc trang bạn xem, các liên kết bạn nhấp và các hành động khác liên quan đến dịch vụ. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích mẫu hình sử dụng như một phần của việc cải thiện Dịch vụ.

1.4 Cookies, Pixels và Lưu trữ Cục bộ

Chúng tôi có thể thu thập thông tin bằng cách sử dụng cookie, đó là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính hoặc thiết bị di động của bạn bởi một trang web. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie phiên (hết hạn khi bạn đóng trình duyệt web) và cookie cố định (chúng ở lại trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn cho đến khi bạn xóa chúng) để cung cấp trải nghiệm cá nhân và tương tác hơn khi sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie chính: (1) cookie bên thứ nhất, được phục vụ trực tiếp bởi chúng tôi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, chỉ được chúng tôi sử dụng để nhận dạng máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi nó quay lại bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào thuộc Dịch vụ; và (2) cookie bên thứ ba, được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ trên các trang web hoặc ứng dụng và có thể được những nhà cung cấp dịch vụ này sử dụng để nhận dạng máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi nó truy cập các trang web khác.

2. Cookies chúng tôi sử dụng

2.1. Loại Cookies

Các Dịch vụ sử dụng các loại cookie sau đây cho các mục đích được mô tả dưới đây:

Cookies Cần Thiết:

Những cookie này là cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn thông qua các Dịch vụ và để bạn có thể sử dụng một số tính năng của chúng. Ví dụ, chúng cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn của trang web hoặc ứng dụng và giúp nội dung của các trang bạn yêu cầu tải nhanh chóng. Nếu thiếu những cookie này, các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu không thể được cung cấp, và chúng tôi chỉ sử dụng những cookie này để cung cấp cho bạn các dịch vụ đó.

Cookies Chức Năng:

Những cookie này cho phép các Dịch vụ nhớ các lựa chọn bạn thực hiện khi sử dụng trang web hoặc ứng dụng, như việc ghi nhớ các ưu tiên ngôn ngữ của bạn, ghi nhớ chi tiết đăng nhập của bạn và nhớ các thay đổi bạn thực hiện trong các phần khác của tài khoản hoặc ưu tiên. Mục đích của những cookie này là cung cấp cho bạn một trải nghiệm cá nhân hơn và tránh việc bạn phải nhập lại các ưu tiên của mình mỗi khi sử dụng các Dịch vụ.

Cookies Hiệu Suất:

Những cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về lưu lượng truy cập vào các dịch vụ và cách người dùng sử dụng các dịch vụ. Thông tin được thu thập không nhận dạng được bất kỳ khách truy cập cụ thể nào. Thông tin này được tổng hợp và ẩn danh. Nó bao gồm số lượng người truy cập, các trang web đã giới thiệu họ, các trang đã truy cập, thời gian họ đã truy cập, liệu họ đã truy cập trước đây chưa, và các thông tin tương tự khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hoạt động các dịch vụ một cách hiệu quả hơn, thu thập thông tin dân số rộng lớn và theo dõi mức độ hoạt động trên các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics cho mục đích này. Google Analytics sử dụng cookie của riêng mình. Nó chỉ được sử dụng để cải thiện cách hoạt động của các dịch vụ. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookie của Google Analytics tại đây: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách Google bảo vệ dữ liệu của bạn tại đây: www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Bạn có thể ngăn việc sử dụng Google Analytics liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ bằng cách tải xuống và cài đặt plugin trình duyệt có sẵn thông qua liên kết này: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Cookies Định Hướng / Cookies Quảng Cáo:

Những cookie này được sử dụng để hiển thị quảng cáo phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn. Chúng cũng được sử dụng để hạn chế số lần bạn thấy một quảng cáo cũng như giúp đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Thông thường, chúng được đặt bởi các mạng quảng cáo với sự cho phép của nhà điều hành trang web. Chúng ghi nhớ rằng bạn đã truy cập vào một trang web và thông tin này được chia sẻ với các tổ chức khác như các nhà quảng cáo. Rất nhiều khi, các cookie định hướng hoặc quảng cáo sẽ được liên kết với chức năng trang web được cung cấp bởi tổ chức khác.

Tắt cookie

Công cụ Chuyển đổi Google AdWords: Thông tin quyền riêng tư của nhà cung cấp https://goo.gl/CUUMgi, Liên kết Tắt https://goo.gl/ghZWnt. Trên trang www.youronlinechoices.com, bạn có thể đọc thêm về cookies và các nhà cung cấp cá nhân. Bạn cũng có thể tắt quảng cáo trực tuyến dựa trên việc sử dụng thông qua một hoặc nhiều công cụ. Để truy cập trực tiếp vào trình quản lý ưu tiên, vui lòng nhấp vào đây.

2.3. Đối tượng Khán giả Tùy chỉnh trên Facebook

Trong ngữ cảnh quảng cáo trực tuyến dựa trên việc sử dụng, chúng tôi cũng sử dụng các công cụ truyền thông của Facebook, đặc biệt là đối tượng khán giả tùy chỉnh và đối tượng khán giả trang web. Đầu tiên, một mã kiểm tra không thể đảo ngược và không cá nhân hóa (giá trị băm) được tạo từ dữ liệu sử dụng của bạn, có thể được truyền đến Facebook để phân tích và mục đích tiếp thị. Đối với đối tượng khán giả trang web, cookie của Facebook được giải quyết. Để biết thêm thông tin về mục đích và phạm vi việc thu thập dữ liệu và xử lý và sử dụng dữ liệu bởi Facebook và các lựa chọn của bạn để bảo vệ quyền riêng tư, vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của Facebook, mà bạn có thể xem ở đây. Nếu bạn muốn phản đối việc sử dụng đối tượng khán giả trang web của Facebook, bạn có thể làm điều này ở đây.

2.4. Thẻ Pixel

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thẻ pixel (còn được gọi là web beacons và clear GIFs) trên các Dịch vụ để theo dõi hành động của người dùng trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi. Khác với cookies, được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính hoặc thiết bị di động của bạn bởi một trang web, thẻ pixel được nhúng một cách không thể nhìn thấy trên các trang web. Thẻ pixel đo lường sự thành công của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi và tập hợp thống kê về việc sử dụng các dịch vụ, giúp chúng tôi quản lý nội dung hiệu quả hơn. Thông tin chúng tôi thu thập bằng thẻ pixel không liên kết với dữ liệu cá nhân của người dùng.

2.5. Tín hiệu Không theo dõi

Một số trình duyệt Internet có thể được cấu hình để gửi tín hiệu "Không theo dõi" đến các dịch vụ trực tuyến mà bạn truy cập. Hiện tại, chúng tôi không phản hồi các tín hiệu không theo dõi này. Để tìm hiểu thêm về "Không theo dõi," vui lòng truy cập http://www.allaboutdnt.com.

3. Chúng tôi làm gì với thông tin mà chúng tôi thu thập?

3.1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Trừ khi được tiết lộ trong chính sách bảo mật này, TELEBOX không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên ngoài nào. TELEBOX sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trực tiếp chỉ cho mục đích mà bạn đã cung cấp nó, có thể bao gồm:

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để phục vụ bạn tốt hơn, và, nếu bạn đã cho phép chúng tôi làm vậy, gửi email hoặc tin nhắn văn bản cho bạn liên quan đến các ưu đãi từ đối tác của chúng tôi và các bên thứ ba khác mà chúng tôi nghĩ sẽ có thể thu hút bạn. Nếu bạn không muốn nhận email tiếp thị, bạn có thể điều chỉnh Cài đặt Thông tin Cá nhân của mình như được mô tả dưới đây hoặc tuân thủ các hướng dẫn hủy đăng ký hoặc ngừng nhận bao gồm trong mỗi thông tin. Chúng tôi sử dụng MailChimp làm nền tảng tự động hóa tiếp thị của chúng tôi. Bằng cách gửi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, bạn nhận ra rằng thông tin sẽ được chuyển đến MailChimp để xử lý theo Chính sách Bảo mật và Điều khoản của họ.

Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân có thể nhận biết của bạn trong khoảng thời gian hợp lý cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu trữ lâu hơn (ví dụ, vì mục đích quy định). TELEBOX sẽ cung cấp cho bạn thông tin về dữ liệu của TELEBOX và cách nó sẽ được sử dụng khi được yêu cầu. Nếu dữ liệu của bạn được lưu trữ bởi TELEBOX không chính xác, TELEBOX sẽ sửa nó. Về điều này, bạn có thể viết thư cho TELEBOX theo địa chỉ được liệt kê trong phần '7. Làm thế nào để Người dùng Thay Đổi Hoặc Cập Nhật Thông Tin' hoặc liên hệ với họ bằng bất kỳ cách nào khác. Ngoài ra, khách hàng có thể xem dữ liệu trong tài khoản của họ mà TELEBOX đã lưu trữ về họ và sửa nó nếu cần.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để từ chối:

Vui lòng lưu ý rằng việc sử dụng một số Dịch vụ có thể trở nên không hiệu quả khi từ chối. Bạn cũng có thể:

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào qua địa chỉ email support@telebox.vn để được giải đáp thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông tin cá nhân có thể nhận diện được của bạn và việc chúng tôi sử dụng nó.

Thông tin eKYC: Như một phần của quá trình xác minh danh tính của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành việc kiểm tra Định danh Khách hàng Điện tử (eKYC). Để hoàn thành kiểm tra này, bạn sẽ cần phải gửi một bức ảnh của hộ chiếu hợp lệ, giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước công dân, cũng như một bức ảnh của chính bạn. Chúng tôi đã hợp tác với Jumio, một nhà cung cấp eKYC bên thứ ba, để hỗ trợ chúng tôi xác minh danh tính của bạn. Dữ liệu của bạn sẽ được truyền trực tiếp đến Jumio cho mục đích xác minh danh tính và sẽ không được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi chỉ truy cập vào dữ liệu của bạn vào thời điểm mua hàng và nếu cần, chia sẻ nó với các nhà khai thác mạng cung cấp eSIM yêu cầu eKYC.

Tiết lộ thông tin

Như một quy tắc chung, TELEBOX sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân có thể nhận diện của bạn trừ khi trong một trong những trường hợp sau đây:

chúng tôi có sự cho phép của bạn, bao gồm cả sự cho phép được cấp từ việc chấp nhận Chính sách Bảo mật này của bạn; chúng tôi quyết định, với niềm tin tốt đẹp, rằng việc tiết lộ thông tin đó là bắt buộc pháp luật theo bất kỳ đạo luật, quy định, nghị định, quy tắc, trật tự hành chính hoặc tòa án nào liên quan; đó là thông tin chúng tôi xác định phải được tiết lộ để sửa chữa những thông tin chúng tôi tin là sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc để giải quyết các hoạt động mà chúng tôi tin là thao túng, gian lận hoặc vi phạm pháp luật; khi bạn được thông báo khác tại thời điểm chúng tôi thu thập dữ liệu; khi chúng tôi cần chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu; khi việc tiết lộ đó được áp dụng theo các hạn chế về bảo mật trong kết nối với việc bán, sáp nhập, chuyển nhượng, trao đổi hoặc việc chuyển giao khác (dù là tài sản, cổ phiếu, hoặc khác) của toàn bộ hoặc một phần của hoạt động kinh doanh của TELEBOX. TELEBOX có thể chia sẻ thông tin không nhận diện được về cá nhân mà TELEBOX thu thập, chỉ ở dạng tổng hợp, với các nhà quảng cáo và đối tác khác.

Chính sách về trẻ em

Các Điều khoản dịch vụ rõ ràng quy định rằng Người dùng phải là (i) từ 18 tuổi trở lên, hoặc (ii) từ 13 tuổi trở lên nếu (a) là người trẻ em được giải phóng hoặc (b) có sự đồng ý pháp lý từ phụ huynh hoặc người giám hộ. TELEBOX không có ý định thu thập thông tin cá nhân có thể nhận biết được từ người dùng dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện rằng chúng tôi đã thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ người dùng dưới độ tuổi 13, chúng tôi sẽ cố gắng xác định và xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi."

6. Sử dụng Quốc tế

Dịch vụ này thuộc sở hữu của TELEBOX và có thể được truy cập tại Châu Âu và ở nước ngoài. Vì mục đích bảo vệ dữ liệu, TELEBOX là bên điều khiển và, trừ khi có ghi chú khác, cũng là bên xử lý dữ liệu. Thông tin được thu thập có thể được lưu giữ, xử lý, truy cập và sử dụng ở các quốc gia có luật quyền riêng biệt và ít bảo vệ hơn so với quy định của quốc gia bạn.

TELEBOX cũng đã ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để quản lý vận chuyển và hỗ trợ khách hàng cho dịch vụ 24/7 tối ưu. Một số dữ liệu cần được tiết lộ và chuyển giao cho các bên thứ ba này để đảm bảo hoàn thành dịch vụ. Tất cả các bên thứ ba liên quan đã ký kết hợp đồng giữ bí mật và chỉ được truy cập hạn chế vào cơ sở dữ liệu của TELEBOX với mục đích cung cấp hỗ trợ.

7. Làm thế nào để Người dùng thay đổi hoặc cập nhật thông tin?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào về chính sách bảo mật này hoặc muốn loại bỏ thông tin cá nhân bạn đã cung cấp khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với TELEBOX qua email tại support@telebox.vn

8. Bảo Mật và Mã Hóa

Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn ngành công nghiệp chung được chấp nhận để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có phương thức truyền thông nào qua internet, công nghệ di động, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn. Do đó, mặc dù chúng tôi nỗ lực duy trì các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ tính bí mật của thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến, chúng tôi không thể đảm bảo tính an toàn tuyệt đối của nó. Dịch vụ của chúng tôi có các biện pháp bảo mật nhằm bảo vệ chống lại mất mát, sử dụng sai và thay đổi thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL (Secure Socket Layer) chuẩn để mã hóa thông tin trong quá trình truyền tải. Tất cả thông tin dịch vụ được lưu trữ trên máy chủ an toàn. Việc truy cập dữ liệu được bảo vệ bởi các biện pháp kiểm soát bảo mật đa tầng bao gồm tường lửa, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm để bảo mật mật khẩu của mình. Nếu bạn có lý do để tin rằng việc tương tác với chúng tôi không còn an toàn nữa (ví dụ: nếu bạn cảm thấy rằng an ninh của bất kỳ tài khoản nào bạn có với chúng tôi đã bị vi phạm), vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi về vấn đề đó bằng cách liên hệ với chúng tôi tại support@telebox.vn.

9. Thay Đổi trong Chính Sách này

Chúng tôi giữ quyền thay đổi các điều khoản trong chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Khi chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật ngày cập nhật lần cuối ở đầu chính sách. Nếu có thay đổi quan trọng trong tuyên bố này hoặc cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo về những thay đổi này ở đây hoặc trên trang chủ của chúng tôi, hoặc gửi email thông báo cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét lại chính sách này mỗi khi bạn truy cập vào một trong những trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi."