United States Esims United States
France Esims France
China Esims China
Spain Esims Spain
Italy Esims Italy
Turkey Esims Turkey
United Kingdom Esims United Kingdom
Germany Esims Germany
Mexico Esims Mexico
Thailand Esims Thailand
Hong Kong Esims Hong Kong
Malaysia Esims Malaysia
Greece Esims Greece
Canada Esims Canada
South Korea Esims South Korea
Japan Esims Japan
Singapore Esims Singapore
Aruba Esims Aruba
Afghanistan Esims Afghanistan
Anguilla Esims Anguilla
Albania Esims Albania
Andorra Esims Andorra
Argentina Esims Argentina
Armenia Esims Armenia
Antigua And Barbuda Esims Antigua And Barbuda
Australia Esims Australia
Austria Esims Austria
Azerbaijan Esims Azerbaijan
Belgium Esims Belgium
Benin Esims Benin
Bonaire Esims Bonaire
Burkina Faso Esims Burkina Faso
Bangladesh Esims Bangladesh
Bulgaria Esims Bulgaria
Bahrain Esims Bahrain
Bahamas Esims Bahamas
Bosnia and Herzegovina Esims Bosnia and Herzegovina
Saint Barthélemy Esims Saint Barthélemy
Belarus Esims Belarus
Belize Esims Belize
Bermuda Esims Bermuda
Bolivia Esims Bolivia
Brazil Esims Brazil
Barbados Esims Barbados
Brunei Esims Brunei
Bhutan Esims Bhutan
Botswana Esims Botswana
Switzerland Esims Switzerland
Chile Esims Chile
Côte d'Ivoire Esims Côte d'Ivoire
Cameroon Esims Cameroon
Democratic Republic Of The Congo Esims Democratic Republic Of The Congo
Republic of the Congo Esims Republic of the Congo
Colombia Esims Colombia
Cape Verde Esims Cape Verde
Costa Rica Esims Costa Rica
Curaçao Esims Curaçao
Cayman Islands Esims Cayman Islands
Cyprus Esims Cyprus
Czech Republic Esims Czech Republic
Dominica Esims Dominica
Denmark Esims Denmark
Dominican Republic Esims Dominican Republic
Algeria Esims Algeria
Ecuador Esims Ecuador
Egypt Esims Egypt
Estonia Esims Estonia
Finland Esims Finland
Fiji Esims Fiji
Faroe Islands Esims Faroe Islands
Gabon Esims Gabon
Georgia Esims Georgia
Ghana Esims Ghana
Gibraltar Esims Gibraltar
Guinea Esims Guinea
Guadeloupe Esims Guadeloupe
Gambia Esims Gambia
Guinea-Bissau Esims Guinea-Bissau
Grenada Esims Grenada
Greenland Esims Greenland
Guatemala Esims Guatemala
French Guiana Esims French Guiana
Guam Esims Guam
Guyana Esims Guyana
Honduras Esims Honduras
Croatia Esims Croatia
Haiti Esims Haiti
Hungary Esims Hungary
Indonesia Esims Indonesia
Isle of Man Esims Isle of Man
India Esims India
Ireland Esims Ireland
Iran (Islamic Republic of) Esims Iran (Islamic Republic of)
Iraq Esims Iraq
Iceland Esims Iceland
Israel Esims Israel
Jamaica Esims Jamaica
Jersey Esims Jersey
Jordan Esims Jordan
Kazakhstan Esims Kazakhstan
Kenya Esims Kenya
Kyrgyzstan Esims Kyrgyzstan
Cambodia Esims Cambodia
Saint Kitts and Nevis Esims Saint Kitts and Nevis
Kuwait Esims Kuwait
Laos Esims Laos
Liberia Esims Liberia
Saint Lucia Esims Saint Lucia
Liechtenstein Esims Liechtenstein
Sri Lanka Esims Sri Lanka
Lesotho Esims Lesotho
Lithuania Esims Lithuania
Luxembourg Esims Luxembourg
Latvia Esims Latvia
Macao Esims Macao
Saint Martin (French Part) Esims Saint Martin (French Part)
Morocco Esims Morocco
Monaco Esims Monaco
Moldova Esims Moldova
Madagascar Esims Madagascar
North Macedonia Esims North Macedonia
Mali Esims Mali
Malta Esims Malta
Montenegro Esims Montenegro
Mongolia Esims Mongolia
Mozambique Esims Mozambique
Montserrat Esims Montserrat
Martinique Esims Martinique
Mauritius Esims Mauritius
Malawi Esims Malawi
Namibia Esims Namibia
Niger Esims Niger
Nigeria Esims Nigeria
Nicaragua Esims Nicaragua
Netherlands Esims Netherlands
Norway Esims Norway
Nepal Esims Nepal
Nauru Esims Nauru
New Zealand Esims New Zealand
Oman Esims Oman
Pakistan Esims Pakistan
Panama Esims Panama
Peru Esims Peru
Philippines Esims Philippines
Papua New Guinea Esims Papua New Guinea
Poland Esims Poland
Portugal Esims Portugal
Paraguay Esims Paraguay
Palestine, State of Esims Palestine, State of
French Polynesia Esims French Polynesia
Qatar Esims Qatar
Réunion Esims Réunion
Romania Esims Romania
Rwanda Esims Rwanda
Saudi Arabia Esims Saudi Arabia
Senegal Esims Senegal
Sierra Leone Esims Sierra Leone
El Salvador Esims El Salvador
Serbia Esims Serbia
Suriname Esims Suriname
Slovakia Esims Slovakia
Slovenia Esims Slovenia
Sweden Esims Sweden
Eswatini Esims Eswatini
Sint Maarten (Dutch Part) Esims Sint Maarten (Dutch Part)
Seychelles Esims Seychelles
Turks and Caicos Islands Esims Turks and Caicos Islands
Chad Esims Chad
Togo Esims Togo
Tajikistan Esims Tajikistan
Timor - Leste Esims Timor - Leste
Tonga Esims Tonga
Trinidad and Tobago Esims Trinidad and Tobago
Tunisia Esims Tunisia
Taiwan Esims Taiwan
Tanzania Esims Tanzania
Uganda Esims Uganda
Ukraine Esims Ukraine
Uruguay Esims Uruguay
Uzbekistan Esims Uzbekistan
Vatican City Esims Vatican City
Saint Vincent and the Grenadines Esims Saint Vincent and the Grenadines
Venezuela Esims Venezuela
British Virgin Islands Esims British Virgin Islands
Việt Nam Esims Việt Nam
Samoa Esims Samoa
South Africa Esims South Africa
Zambia Esims Zambia
Zimbabwe Esims Zimbabwe
Marie-Galante Esims Marie-Galante
Antilles Esims Antilles
Kosovo Esims Kosovo
Puerto Rico Esims Puerto Rico
Scotland Esims Scotland
Canary Islands Esims Canary Islands
Madeira Esims Madeira
Azores Esims Azores
Cuba Esims Cuba
Northern Cyprus Esims Northern Cyprus
Lebanon Esims Lebanon
Mayotte Esims Mayotte
Russia Esims Russia
Discover Global Esims Discover Global
Chỉ các quốc gia phổ biến

Thiết bị của bạn có hỗ trợ eSim không?

eSIM được hỗ trợ trên các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính thế hệ mới. Kiểm tra xem thiết bị của bạn có tương thích với eSIM không nhé!

  • Iphone 15 Series
  • Iphone 14 Series
  • Iphone 13 Series
  • Iphone 12 Series
  • Iphone 11 Series
  • Iphone XS/XS Max
  • Iphone XR
  • Iphone SE(2020, 2022)

Lưu ý: eSim không hỗ trợ các thiết bị iPhone từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macao(trừ các iPhone dòng 13 mini, 12 mini, SE2020, XS)

Các thiết bị trên chỉ là tham khảo, hầu hết các thiết bị mới bây giờ đều hỗ trợ eSIM, bạn có thể vào trang web của nhà sản xuất để kiểm tra hoặc liên hệ với Telebox để nhận được sự hỗ trợ